State-Wide NFDRS Summary
at February 17, 2019 1300EST
Area Station RH IC BI KBDI WSPD WDIR CLASS DAY Forecast for Tomorrow
BI Class Day
1 Chatsworth, GA 97 0 0 3 10 S 1 27 3-
1 Dallas, GA 100 0 0 3 5 E 1 16 2
1 Armuchee, GA 100 0 0 0 9 SE 1 0 1
1 Cohutta, GA 84 0 0 4 10 S 1 0 1
2 Dawsonville, GA 100 0 0 3 2 E 1 11 3
2 Camp Merrill, GA 100 0 0 5 3 E 1 0 1
2 Toccoa, GA 96 0 0 5 5 SW 1 0 1
2 Brasstown, GA 100 0 0 3 8 S 1 0 1
2 ChattooGA, GA 99 0 0 8 5 SE 1 0 1
2 Tallulah,GA 100 0 0 6 3 SE 1 0 1
3 Newnan, GA 100 0 0 39 3 E 1 9 3-
3 Fort Benning, GA 78 1 5 110 5 S 2 12 3-
4 Watkinsville, GA 100 0 0 40 4 E 1 11 3-
4 Brender NFS, GA 100 0 0 62 0 Calm 1 8 3-
4 Milledgeville, GA 97 0 0 90 3 NE 1 14 3
4 Dyar Pasture, GA 100 0 0 52 2 NE 1 10 3
4 Oconee, GA 99 0 0 95 3 E 1 9 2
5 Washington, GA 100 0 0 40 4 E 1 11 3-
5 Louisville, GA 97 0 0 156 4 E 1 9 2
5 Fort Gordon, GA 98 0 0 123 2 E 1 13 3-
6 Americus, GA 71 0 2 105 7 SW 1 13 3-
6 Byromville, GA 79 0 0 120 3 NE 1 14 3-
7 McRae, GA 75 1 4 142 3 NE 1 7 2
7 Baxley, GA 66 6 63 108 6 NE 2 69 3-
8 Metter, GA 92 0 0 142 2 SE 1 7 2
8 Midway, GA 92 0 31 186 2 E 1 50 2
9 Camilla, GA 64 4 12 105 8 S 2 4 1
9 Adel, GA 67 14 87 110 10 S 3+ 48 2
10 Sterling, GA 79 6 52 139 3 SE 3- 48 2
10 Waycross, GA 63 15 81 120 8 S 3 64 2
10 Folkston, GA Data not available at run time.
10 Fargo, GA 76 1 51 142 5 SE 2 53 2
10 Eddy Tower, FL 80 4 50 234 3 W 2 52 2
10 Okefenokee NW, GA Data not available at run time.
Legend
RH = Relative Humidity IC = Ignition Component
BI = Burning Index KBDI = Keetch-Byram Drought Index
WSPD = Wind Speed WDIR = Wind Direction